GACHA-bussi KYSELY

Tämä kysely on tarkoitettu Gacha-robottibussilla matkustaneille henkilöille. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa käyttäjien mielipiteitä robottibussilla matkustamisesta ja robottibussin toimimisesta alueella.

GACHA SHUTTLE BUS SURVEY

This survey is meant for people who have ridden the Gacha autonomous bus. The purpose of this survey is to gather user opinions about travelling with the autonomous bus and autonomous bus operation in the area.